knjižnica

Splošne informacije

AVA si nenehno prizadeva k širitvi obsega knjižničnega gradiva. Del knjižničnega gradiva je bilo zbranega tudi z donacijami AVA predavateljev, slovenskih založniških hiš, prav tako pa knjižnico podpirajo druge institucije in društva, ki so z AVA sklenili dogovore o sodelovanju ter omogočili AVA študentom razširjeni dostop do knjižničnega gradiva.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki nas podpirate na tej poti!

V  knjižnici AVA je trenutno na voljo preko 700 enot knjižničnega gradiva, predvsem s področij humanistike ter družboslovja. Dostopne so preko Cobiss sistema

Knjižnica AVA je odprta vsak delovnik v času uradnih ur. Za pomoč pri iskanju gradiva ter za obisk in izposojo se predhodno obrnite na AVA refererat.

Vnos osebnih bibliografij v sistem COBISS

Knjižnica AVA skrbi za vnos osebnih bibliografij AVA predavateljev ter AVA študentov v sistem COBISS.

Raziskovalec je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov. Za pomoč pri klasifikaciji se obrnite na AVA knjižničarko. Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC).

Za vodenje bibliografije raziskovalec AVA knjižničarki predloži naslednje:

  • Seznam del razvrščen po tipologiji dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS.
  • Za objavljena tiskana dela fizični izvod gradiva.
  • Za objavljena dela v elektronski obliki oziroma na spletu natančne podatke o objavi ter obvezno navedbo delujoče spletne povezave.
  • Za vsa neobjavljena izvedena dela (predavanja brez objave, radijske in TV oddaje, razstave brez kataloga itd.) vabilo, najavo, potrdilo institucije o izvedenem delu, oziroma druga dokazila.

Raziskovalec sproti spremlja svojo bibliografijo, vse morebitne napake, popravke ali spremembe pa sporoča v knjižnico, ki mu vodi bibliografijo.

Osebne bibliografije preko sistema COBISS

Osebne bibliografije omogočajo pripravo različnih izpisov bibliografij za katerega koli avtorja, za katerega so podatki vneseni v normativno bazo podatkov CONOR.SI in bibliografske enote v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI.

Izpis osebne bibliografije preko sistema COBISS je omogočen na Osebne bibliografije (COBISS). Za izpis si izberete kriterije, po katerih želite imeti narejen izpis. Za izpis osebne bibliografije iz sistema COBBIS šifra raziskovalca ni potrebna, svetujemo pa, da si AVA predavatelji za potrebe habilitacijskih postopkov (točkovanja) uredijo šifro raziskovalca (če le te še nimajo).

Osebne bibliografije preko sistema SICRIS je možno izpisovati za raziskovalce in strokovne sodelavce, ki so pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) evidentirani kot raziskovalci in imajo šifro raziskovalca, pod pogojem, da so njihove bibliografske enote vključene v sistem COBISS.SI.

Podatke o raziskovalcih, ki se želijo predstaviti v informacijskem sistemu SICRIS, vendar ne izpolnjujejo pogojev za vpis v evidenco ARRS preko sistema SICRIS, IZUM – Institut informacijskih znanosti, Maribor, vnaša v sistem SICRIS tudi neposredno, če ima raziskovalec najmanj diplomo univerzitetnega programa (pridobljeno po starem programu) ali magisterij 2. bolonjske stopnje in z bibliografijo izkazuje vpetost v raziskovalno delo. Prošnjo za vpis v SICRIS raziskovalec pošlje na IZUM na obrazcu SICRIS-RR-1/2 v elektronski in pisni obliki (na naslov: Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija). Vse informacije so dostopne na Bibliografije – pogosta vprašanja. Za pomoč pa se lahko obrnete na IZUM (kontakt) oziroma IZUM (kontakt podpora).

KNJIŽNICA AVA

Trubarjeva cesta 5, 
1000 Ljubljana, Slovenija

Uradne ure:

9:00 – 13:00
Ponedeljek – Petek

Kontakt knjižnica in referat: Patricija Vogelnik:

070 701 606
01 425 5006
info@ava.si

 

SEZNAM IZBRANIH VIROV V ODPRTEM DOSTOPU

KATALOGI

COBISS+

DIGITALNE KNJIŽNICE

  • dLib, Digitalna knjižnica Slovenije omogoča dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Prek portala lahko dostopate do arhivov revij AB, Anthropos, Ars et humanitas, ČKZ, Dialogi, Grafičar, Kino, Poligrafi … ali npr. do knjig založbe KUD Logos itn.
  • Europeana omogoča dostop do več kot 50 milijonov digitaliziranih enot – knjig, glasbe, umetnin in več.

PROSTODOSTOPNI VIRI – ČLANKI IN E- KNJIGE

Nacionalni portal odprte znanosti: https://openscience.si/

Aksioma 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

COnnecting REpositories (CORE)

De Gruyter

Digital Book Index

Digitalna knjižnica Slovenije (DLIB)

Digital Commons Network

Directory of open access books (DOAB)

Directory of open access journals (DOAJ)

JSTOR Open

Knowledge Unlatched

University of Michigan Press Open Access

Nacionalni portal odprte znanosti

OAPEN Library

OpenGrey

Open Library of Humanities

Project Gutenberg

Springer Link Oppen Access

SSRN (Social Science Research Network) eLibrary

UC Press E-Books Collection

UCL Press

E- PRIROČNIKI (Terminološki slovarji, geslovniki, besedilni korpusi)

Fran

Gigafida 2.0

Merriam-Webster Dictionary

Spletni slovarji

Termania

Evrokorpus

Evroterm

Nova beseda

E-ENCIKLOPEDIJE

Encyclopedia Britannica

Credo Online Reference Service

Encyclopedia Mythica

Encyclopedia.com

LOOKLEX Encyclopaedia

SAGE knowledge

Stanford Encyclopedia of Philosophy 

Symbols

SPLETNI VODIČI

Pravilnik in navodila za pisanje diplomskega dela (AVA)

Harvardski sistem navajanja virov (a.r.u. University Library)

IZBOR DRUGIH PROSTO DOSTOPNIH ZBIRK

Artstor

BFI – Film Forever

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano

Cambridge Digital Library

The European Library

Europeana

Gallic