alumni

AVA je v slovenskem in širšem prostoru unikatna institucija, katere družbeni status in
prepoznavnost rasteta iz leta v leto. Institucija ima izreden pomen na področju zahodnega
balkana, saj je kot privatna institucija v celoti ločena od večjih univerz, ki imajo, kljub
suvernemu statusu, specifično povezavo z državnimi organi. Skozi zgodovino se je
promoviral določen način ustvarjanja umetnosti, ki v večini ni v skladu s paradigmo sodobne
umetnosti. AVA od samega začetka svoje študente pripravlja na svet sodobne umetnosti in
delovanje znotraj kulturnega sektorja, ki presega nacionalne meje. Med izobraževanjem
študenti pridobijo praktične in teoretske izkušnje, ki jim omogočajo vstop v kredibilne
institucije po svetu.
Uspeh institucije v prvi vrsti pripisujemo izredno kvalitetnemu programu, ki ga izvajajo
mednarodno priznani profesionalci iz področja umetnosti. Poleg tega pa je k ugledu institucije
pripomogla tudi uspešnost nekdanjih študentov. Gre za vzajemni proces kjer se ugled
fakultete gradi dinamično in postopoma. Večina fakultet si simbolni kapital pridobiva skozi
nabor profesorjev, ki pa so po večini na določeni poziciji daljše obdobje. Razvoj in uspešnost
bivših študentov pa se vidi na daljši rok in tako akademiji postopno povratno dograjuje status.
Merilo za kredibilnost fakultete je kombinacija prepoznavnih profesorjev in uspešnih
študentov, ki kažejo na dober izobraževalni model.
 
Klube Alumnov imajo praktično vse večje fakultete. Funkcija alumni kluba oziroma
združenja je ohranjanje stika s preteklimi študenti. Funkcije so od fakultete do fakultete
različne, nekateri klubi so finančno naravnani in delujejo kot neke vrste pospeševalnik za
izobraženi kader. Druge ga uporabljajo kot presečišče za izmenjavo idej. Najpogosteje se klub
organizira na podlagi načrtov fakultete oziroma v skladu z njeno karierno usmerjenostjo.
AVA svoje študente usposablja za najrazličnejše plasti umetniškega sistema in kulture, zato je
pomembno, da tovrstno združenje nudi ‘prostor’ za izmenjavo znanja različnih kadrov.
Interdisciplinarna izmenjava pogledov se je v zgodovini izkazala kot zelo uspešna, saj se z
različnimi pogledi na določene teme posamezniku širi obzorje na vsestranskost kulturno-
umetniške sfere.
Delovanje:
– V sklopu alumni kluba se organizirajo predavanja in predstavitev delovanja njenih
članov.
– Temu sledijo srečanja vsaj enkrat letno, kjer se vsi člani v živo srečujejo na večernih
druženjih.
– V načrtu so organizacije razstav, ki bodo nastajale v dogovoru med posamezniki.
Demokratično se bo odločalo o temi, prostoru in potencialni potrebi kuratorja.
– Vzpostavljen je skupni kanal za komuniciranje na daljavo.
– Skupinsko se oblikuje statut delovanja kluba.
– Klub bo s časom oblikoval celostno grafično podobo.
– Član/ica Alumni kluba postane vsak/a, ki je diplomiral/a na AVA.
 
Sredstva za zagotovitev delovanja:
– Prostor za srečanja, ki ga lahko nudi akademija.
– Promocija kluba med študenti ter v širšem javnem prostoru.
– Pomoč pri komunikaciji z mediji in na socialnih omrežjih oz. možnost objav na
obstoječih socialnih medijih akademije.
– Potrdilo o članstvu, ki je lahko v pisni obliki.
– Finančna sredstva institucija zagotavlja po lastnih zmožnostih.
 
Alumni klub AVA – Akademiji za vizualne umetnosti omogoča boljšo povezanost z njenimi
bivšimi študenti. Prav tako člani kluba s svojim delovanjem akademiji pomaga pri njenem
delovanju. Študentje, ki po končanem študiju odidejo v tujino, bodo imeli priložnost, da se
ponovno srečajo in s skupnimi projekti javnosti pokažejo svoje dosežke, ki so v zadostni meri
tudi rezultat izobraževanja na AVA. Preko dialoga se lahko instituciji ponudi predloge o
izboljšavi programa na podlagi lastnih izkušenj na drugih fakultetah ter manku, ki so ga
zaznali ob vstopu v kulturno-umetniški svet. Celoten program alumni kluba deluje recipročno,
tako da fakulteta od članov pridobiva bolj organizirano javno prezenco in člani od akademije
dodatno možnost vsestranskega povezovanja in promocije.
V osnovi je klub avtonomen vezni člen med fakulteto in bivšimi študenti. Pod pojmom
avtonomnosti se razume, da se AVA neposredno ne more vmešavati v delovanje kluba, lahko
pa klubu predlaga določene spremembe, ki so kasneje del interne razprave. Formalno je klub
del AVA in je primoran delovati v interesu institucije, prav tako kot je ona primorana delovati
v njegovo dobrobit. AVA lahko klub razpusti, ko smatra, da je njegovo delovanje v nasprotju
z njenimi interesi.

seznam alumnov

ALIČ MAJA
BARIŠIČ IGOR
BEREZINA NATALIA
BERTONCELJ MATJAŽ
BJELICA DRAGICA
COLNAR NANA
ČEH IRIS
ERJAVEC VANJA
FALK NECA
FILIPOVIČ NUŠA
GABRIJELČIČ ARI
GALE ŠPELA
GOLOBIČ ADRIAN
GREGORIČ NIKA
GREGORIČ TEJA
GRUBIĆ OLJA
HAGE TANGE RONJA
HAGGLUND EVELINA
JAGER ŠPELA
JAGODIC ANA
KNEZOVIĆ ANDREA
KOBAL GEJA
KOBE ZALA
KOSELJ MARUŠIČ HANNAH
KURE MATEJ
LUBIČ MAJA
MARINČEK MATEJ
MEHLE KRISTINA
MILATOVIĆ VEDRAN
MITROVIĆ VAL
MUDRONJA NIKOLINA
MULEJ NIKOLAJ
NACHBERGER VIDMAR KAJA
OBLAK NINA
PAPOV LARA
PETRIČ ŽIVA
PEČOVNIK UNA LARISA
PILIČ OLIVER
RAKOVEC ANJA
SAVIČ LUKA
SEKULIĆ LARS
SUHADOLNIK GREGORIN IVA
ŠTAGOJ UROŠ
ŠTIBERNIK DOMINIK
ŠUŠTAR SAŠA
TEPEŠ DANIJELA DANICA
TOMAŽIČ NIKA
TURNŠEK TAMARA
UŽIČANIN PAULA
VATIČ SANJA
VUČKO NIKA
ZUPAN MAJA
ŽITNIK MANCA
ŽMAJDE KLARA