osebje

doc. Željko Hrs

kontekstualne študije:
zgodovina gledališča

Diplomant AGRFTV, član ansambla Slovenskega mladinskega gledališča v Ljubljani od leta 1981. Od 1992 do 1996 sodeloval z gledališčem Koreodrama, stockholmskim Intercultom, Cankarjevim domom, gledališčem Reon iz Bologne. Kot dramaturg sodeluje z Matjažem Pograjcem v Mladinskem gledališču, Lutkovnem gledališču in gledališču Betontanc od leta 2000. Nastopil je tudi v nekaterih filmih in televizijskih dramah: Maturant v Šprajčevem Krču (Viba film,1979), Marjan Piškav v Duletičevem Desetem bratu (Viba film 1982), Lajoš v Prahovem Rdečem gardistu (TV Slovenija, 1984) in Nočni čuvaj v Šnajderjevem Raj odmah v režiji Harisa Pašovića (TV Novi Sad 1985). Od leta 2008 je mentor podiplomskim šudentom na univerzi Goldsmith v Londonu. Živi in dela v Ljubljani.

doc. Jasna Klančišar

kreativne prakse:
fotografija

Magistrirala na FAMU, Akademiji za uprizoritvene umetnosti v Pragi (2004). Pri svojem delu se posveča predvsem dokumentarni fotografiji socialno ogroženih skupin in manjšin. Njena dela vsebujejo prepletanje različnih tehnik in materialov, pri čemer kombinira stari tradicionalni način fotografiranja s sodobno digitalno tehnologijo. Njeni projekti so bili objavljeni v številnih slovenskih in tujih revijah, kot so: Fokus, Revolver, Časopis za kritiko v znanost, Adrenalin, Zbornik o lezbičnem gibanju, Fotografija, Revolver Revue (Češka), ReFoto (Srbija in Črna gora), Edit (Nemčija). Njeni projekti so bili zastopani na razstavah v Sloveniji in tujini.

www.jasnaklancisar.net

Matija Jakin

CGI tehnik

doc. dr. Sebastjan Leban

kontekstualne študije:
umetnostna zgodovina
radikalna kritična analiza

Sebastjan Leban je magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Deluje na področju teorije in umetnosti. Trenutno je vpisan na doktorski študij na Filozofskem Inštitutu na ZRC SAZU, kjer pripravlja svojo doktorsko disertacijo. Njegova umetniška praksa vključuje sodelovanje s Stašem Kleindienstom, sodelovanje v skupini Trie in sodelovanje v skupini Reartikulacija. Je eden izmed glavnih urednikov in soustanovitelj časopisa Reartikulacija. Besedila redno objavlja v časopisu Reartikulacija, piše tekste za Radio Študent in ima tekste objavljene v drugih slovenskih in mednarodnih publikacijah, kot so E-flux journal (ZDA), Identities: Journal for Politics, Gender and Culture (Makedonija), Imago (Slovaška), Zarez (Hrvaška), Malmo (Avstrija), itd. Aktivno sodeluje tudi na simpozijih, konferencah in predstavitvah kot denimo: Art and Sustainability (Madžarska), Reartikulacija scenarijev okoljske katastrofe v okviru Transmediala 09 (Berlin), sodelovanje na delavnicah Politics of Contemporary Art (Kosovo), sodelovanje na posvetu Principles and Methodologies of Auto-Education v Tanzquartirju (Dunaj), sodelovanje na posvetu Sindikalno gibanje odpira nove poglede na sedanje razmere v Domu sindikatov (Ljubljana) in sodelovanje na Simpoziju o umetnosti, ideologiji in politiki v Moderni galeriji (Ljubljana). www.leban-kleindienst.org www.reartikulacija.org

doc. dr. Gregor Kroupa

kontekstualne študije:
zgodovina filozofskih idej

Rojen v Ljubljani, od leta 1986 naprej je živel v Pragi, kjer je leta 2004 na Karlovi univerzi diplomiral iz filozofije. Od leta 2004 je vpisan na podiplomski študij na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer pripravlja doktorat na temo metafore v novoveški filozofiji. Ukvarja se z novimi pristopi h klasičnim témam zgodovine filozofskih idej. Objavil je več člankov s področja metafizike in epistemologije 17. stoletja in kot urednik pripravil novo slovensko izdajo Descartesove Razprave o metodi.

Veronika Potočnik

knjižnjičarka

doc. Miran Mohar

kreativne prakse
vodja pogramov:
likovna umetnost - konceptualizacija prostora

Likovni umetnik, grafični oblikovalec, scenograf. Je član skupine Irwin (1983) ter soustanovitelj Neue Slowenische Kunst (1984), soustanovitelj Gledališča sester Scipinon Nasice (1983–86 ), soavtor in scenograf predstave Krst pod Triglavom (1986) in soustanovitelj oblikovalske skupine Novi kolektvizem (1984). Kot član skupine Irwin, katere osnovni načeli sta kolektivno delo in retroavantgarda, je soavtor serije slik ‘Was ist Kunst’ (1985–2007), ‘Retroavantgarda’ (1994), ‘Ikone’ (1995–2006), ‘Retroprincip’(2003). Že v 80. letih je bila za projekte Irwin značilna obravnava razmerja med umetnostjo, politiko in ideologijo; od začetka 90. let so razvili vrsto projektov, ki se osredotočajo na dialog med Vzhodom in Zahodom ter na vprašanje vzhodnoevropske identitete in zgodovine umetnosti (Kapital, 1990; NSK ambasada Moskva, 1992; Transnacionala, 1996; East Art Map, 2000–06). Nagrajenec Prešernovega sklada 1992, Jakopičeva nagrada 2004. Kot predstavnik skupine Irwin je član nevladnega Evropskega kulturnega parlamenta (ECP).

doc. Andrej Savski

kreativne prakse
objektivno risanje

Andrej Savski (1961, Ljubljana), deluje na področju sodobne umetnosti, slikarstva, oblikovanja, web designa, ilustracije, občasno kot prevajalec in urednik; Je soustanovitelj in član skupine Irwin (1983) ter soustanovitelj in član Neue Slowenische Kunst (1984). Osnovna koncepta in metodi dela skupine Irwin sta kolektivno delo in retro princip (Was ist Kunst, Retroavantgarda, Ikone, Retroprincip). Za njihove projekte je značilna obravnava razmerja med umetnostjo, politiko in ideologijo. V zadnjem desetletju so razvili vrsto konceptualnih projektov, ki se osredotočajo na dialog med Vzhodom in Zahodom ter vprašanje vzhodnoevropske identitete in zgodovine umetnosti (Kapital, 1990; NSK ambasada Moskva, 1992; Transnacionala, 1996; East Art Map, 2000–06; Paviljon države NSK Benetke, 2017). Skupina Irwin je leta 2004 dobil Jakopičevo nagrado, ter leta 2005 nagrado za vizualno ustvarjalnost revije TREND. Njihova dela so v kolekcijah Moderne galerije Ljubljana, MOMA New York, MUMOK Dunaj, Ludwig Museum Budimpešta, Ludwig Museum Aachen, Van Abbemusuma Eindhoven, Ujazdovski zamek Varšava, Fonds National des Arts Plastiques Pariz itd.

doc. dr. Jovita Pristovšek

kontekstualne študije in kreativne prakse:
zgodovina in teorije sodobne umetnosti
objektivno risanje

Jovita Pristovšek (1982, Celje) je magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana ter pod mentorstvom dr. Marine Gržinić Mauhler doktorirala na področju filozofije na Podiplomski šoli ZRC SAZU, Ljubljana. V času podiplomskega študija je bila štipendistka »Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011«. Svoje teoretsko delo na temo rase, rasializacije, estetike, javnega in političnega je predstavila na mednarodnih kolokvijih (Politika, estetika in demokracija, Ljubljana, 2015; Suverenost, migranti in kultura, Ljubljana, 2016), v strokovnih publikacijah (kot so: Reartikulacija, Ljubljana, 2010; Deartikulacija, Pančevo, 2012; ŠUM. Revija za kritiko sodobne umetnosti, Ljubljana, 2013, 2014, 2015; Praznine. Glasilo za arhitekturo, umetnost in bivanjsko kulturo, Ljubljana, 2015) ter znanstvenih publikacijah (kot so: “Identities″, Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 10/No.1-2, Skopje, 2013; Politika, estetika in demokracija (ur. Marina Gržinić), Ljubljana/Novo Mesto: Založba ZRC SAZU in Luminus, 2015; Utopia of Alliances, Conditions of Impossibilities And The Vocabulary of Decoloniality. Conflictual Histories in Hegemonic Spaces (ur. Editorial Group for Writing Insurgent Genealogies), Dunaj: Loecker Erhard Verlag, 2013; AM journal of Art and Media Studies, (No. 14), (ur. Marina Gržinić, Aneta Stojnić in Miško Šuvaković), Beograd: Faculty of Media and Communications, Singidunum University, 2017 (v tisku; izzide v oktobru 2017)).

doc. dr. Andrej Šprah

kontekstualne študije:
teorija filma

Doktorand medijskih študijev na ISH–Fakulteti za podiplomski humanistični študij. V svojih številnih objavah na področju filmske refleksije se najintenzivneje ukvarja s problematiko razmerja med dokumentarno in fikcionalno reprezentacijo realnosti ter s kinematografijami nekdanje Jugoslavije. Njegova dela zajemajo knjigo Dokumentarni film in oblast (1998), o propagandnem dokumentarcu, in zbornik esejev o sodobnem slovenskem filmu Osvobajanje pogleda (2005). Med leti 1997 do 2005 je bil član uredništva filmske revije Ekran. Je soustanovitelj in sourednik revije KINO!, posvečene filmski teoriji in zgodovini. Svoje prispevke najpogosteje objavlja v revijah Ekran, KINO! in Apokalipsa občasno pa je sodeloval tudi v mednarodnih projektih kot Balcanis, Carte di Cinema, MoveEast ali Romboid.

doc. Pepi Peter Sekulich

kreativne prakse
vodja pogramov:
konceptualizacija prostora - likovna umetnost

Pepi Peter Sekulich je ustanovitelj in iniciator Inštituta A.V.A.- Akademije za vizualne umetnosti in njenih programov. Diplomiral v Londonu /1992/ – Wimbledon colege of Art (University of the arts London). Kot gledališki scenograf je sodeloval pri več kot 30-tih gledaliških in plesnih predstavah s številnimi gledališči in skupinami: SNG Drama Ljubljana, Slovensko Mladinsko gledališče, PDG Nova Gorica, Mestno gledališče Ljubljana, Gledališče Ptuj, Koprsko gledališče, Fundacao Serralves Porto, Le Ballet Gent, En Knap… Sekulich je avtor filmskih scenografij za 12 celovečernih filmov in številnih srednje in kratkometražnih filmov kot so : Outsider 1995, Stereotip 1996, Ita Rina 1997, Spleti 1998, Ljubljana 1999, Zvenenje v glavi 2000, Varuh meje 2000, Desperado tonic 2001, Novi svet 2002, Jasnovidka 2003, Reality 2006 …Je dobitnik številnih nagrad za najboljšo filmsko scenografijo. 
Režija celovečernega dokumentarno-igranega filma: Vaja za smrt 2007. Je avtor številnih razstav in umetniških akcij. Poučeval je likovno umetnost in konceptualizacijo prostora na različnih Visokošolskih in umetniških inštitucijah.

doc. Aleksandra Vajd

kreativne prakse:
teorija in praksa fotografije

Aleksandra Vajd je študirala fotografijo na FAMU v Pragi, kjer je tudi magistrirala. Obenem je diplomantka Fakultete za veterinarsko medicino v Ljubljani, Slovenija. Od leta 2004 do 2006 je prejela Fulbrightovo štipendijo za študij fotografije na SUNY, New Paltz, NY. Njena dela so bila razstavljena po Evropi (Futura in Josef Sudek Atelier v Pragi, Moderna galerija, Mestni muzej in Mestna galerija v Ljubljani) in ZDA (Bard College, Samuel Dorsky Museum v New Paltz, Češka Center v New Yorku, Muzej sodobne fotografije v Chicagu). Prejela je številne štipendije in nagrade, med njimi: Leta 2000 Zlata ptica, leta 2002 Vordemberge-Gildewart, Švicarske fundacije – Štipendija za mlade talente; 2005 Delovne štipendije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, leta 2005 prvo nagrado Frame005 Award, Brno, Češka Republika, 2006 Nominacija za Deutsche Börse Award, London, Velika Britanija, leta 2006 je bila finalistka nagrade skupine OHO, Ljubljana, Slovenija.Vajdova je ena od ustanoviteljic društva Format1 in sourednica revije Fotograf v Pragi. Poučevala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in na Akademiji za umetnost, arhitekturo in oblikovanje v Pragi, kjer poučuje še danes.

www.manwomanunfinished.com
www.format1.org
www.fotografnet.cz
www.vsup.cz

Sanja Vatić

produkcija in organizacija projektov in dogodkov
koordinator za izven-kurikularne dejavnosti in stike z zunanjimi partnerji

referat
administracija