Gostujoči umetnik: Srečo Dragan

Rodil se je leta 1944 v Spodnjem Hrastniku v Kočevskem Rogu. Diplomiral je leta 1968 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1970 zaključil tudi slikarsko specialko. Leta 1973 se je kot štipendist Prešernovega sklada izpopolnjeval na področju novih medijev v Londonu, leta 1977 kot štipendist sklada Moša Pijade v Varšavi, Wroclavu in Krakovu, v letih 1984 in 1985 pa je bil štipendist francoske vlade za video umetnost na Institut national de l’audiovisuel – des ateliers de la recherche de l’INA. SFP TV Paris in na Oddelku za film in video na Univerzi v Parizu. Med letoma 1967 in 1988 je ustvarjal v tandemu z Ano Nušo Dragan, s katero sta leta 1969 posnela prvi video na področju nekdanje Jugoslavije. V letih 1968 in 1969 sta bila člana gibanja OHO, ki ga povezujemo z reizmom, arte povero, konceptualizmom, kontekstualizacijo jezika, instalacijami in uporabo novih tehnologij, filma in videa. Od leta 1987 do upokojitve leta 2014 je poučeval estetiko in tehnologijo video umetnosti na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kot razstavljavec, mentor in podpornik je stalno je prisoten na domačih in mednarodnih razstavah in festivalih intermedijske umetnosti. Za uvajanje in dosežke na področju novih elektronskih medijev v likovni umetnosti je leta 2007 prejel Jakopičevo nagrado.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email